Löblhof & Artgrund

Symposium V Zahradách 2021 – VULCANO

Tématem je okolní krajina sopek. Pohledy ze sopek dolů, do jejich nitra, na jejich pozůstatky a fragmenty. Pohledy zdálky i zblízka na tvar a vůni hor a kopců, okolních staveb i torz soch z vyvřelin. Magnetické přitažlivé rituály konané na úpatích hor balzatu. Sběr. Dokument doby minulé i budoucí. Sypané kužele a podpovrchové vody s magmatem křemíku, železa a hořčíku Litoměřického Středohoří.
Uvolnění a rozhlédnutí.

Projekt symposií V zahradách vyvolává otázku zásahů specifických pro danou lokalitu (krajinné instalace) a nahlíží problematiku vztahu mezi člověkem a zahradou z několika perspektiv. Téma daného roku nabízí různé pohledy na fenomén zahrady.

V uměleckém studiu Löblhof & Artgrund je poskytován prostor pro zastavení, znovunalezení citu pro tradici a pravý vesnický život.

Místo: dům a zahrada č. 1 ve Staňkovicích na Litoměřicku.
Termín symposia: 2. – 8. 8.
Slavnostní otevření zahrady v sobotu 7. 8. 2021 od 18:00 hodin

Archiv minulých ročníků

Těšíme se na vás!

Löblhof & Artgrund
Löblhof & Artgrund

Löblhof & Artgrund

Staňkovice 1, 41 201

Jan C. Löbl

tel: +420 721 219 371

jan.c.lobl@seznam.cz