Löblhof & Artgrund

Symposium V Zahradách 2022 – SLOWMOTION

SLOWMOTION, zpomalení. Slowmotion určuje náš vlastní styl, nebo dokonce dovednosti, to vše v obrácené logice života ve zrychleném světě.  Zdůrazňuje se tak konkrétní okamžik možný pro odpočinek, zaznamenávají se opakující se obrazy unikající naší běžné pozornosti. Jako například výbuch, šplouchající voda, dopadající kapka vody, salto, nebo pád talíře na zem, nebo vlastní dech.  

Zpomaleného času, či zpomaleného pohybu dosáhneme buď zpomalením filmu vlastního života, nebo také zachycením rychlých zvratů a jevů v našich obvyklých statických činnostech.
Slowmotion je příležitostí k zastavení se – vydechnutí – nalezení klidnějšího rytmu, prostou radosti z naší vlastní pomalosti, prostého bytí v krajině, zahradě. Slowmotion je prostorem pro vnitřní kontemplaci, možným prostředkem k nalezení úlevy ze stále složitější situace.

Projekt symposií V zahradách vyvolává otázku zásahů specifických pro danou lokalitu (krajinné instalace) a nahlíží problematiku vztahu mezi člověkem a zahradou z několika perspektiv. Téma daného roku nabízí různé pohledy na fenomén zahrady.

V uměleckém studiu Löblhof & Artgrund je poskytován prostor pro zastavení, znovunalezení citu pro tradici a pravý vesnický život.

Místo: dům a zahrada č. 1 ve Staňkovicích na Litoměřicku.
Slavnostní otevření zahrady v sobotu 6. 8. 2022 od 18:00 hodin
Symposium: 1. – 6. 8.

Archiv minulých ročníků

Těšíme se na vás!

Löblhof & Artgrund
Löblhof & Artgrund

Löblhof & Artgrund

Staňkovice 1, 41 201

Jan C. Löbl

tel: +420 721 219 371

jan.c.lobl@seznam.cz